Máy bạn đang sử dụng:

Bảng giá thay linh kiện điện thoại Galaxy S20+

Thay mic thoại Samsung Galaxy S20+
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại Samsung Galaxy S20+

520.000đ
Thay cảm ứng Samsung Galaxy S20+
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay cảm ứng Samsung Galaxy S20+

Gọi - 1900 6979
Tạm hết linh kiện
Thay rung Samsung Galaxy S20+
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay rung Samsung Galaxy S20+

Gọi - 1900 6979
Thay camera sau Samsung Galaxy S20+
Thời gian xử lý: 45 phút
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau Samsung Galaxy S20+

1.520.000đ
Thay cụm chân sạc Samsung Galaxy S20+
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cụm chân sạc Samsung Galaxy S20+

520.000đ
Thay kính camera sau Samsung Galaxy S20+
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau Samsung Galaxy S20+

420.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S20+
Thời gian xử lý 4-6 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính Samsung Galaxy S20+

1.230.000đ
Thay mặt lưng Samsung Galaxy S20+
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng Samsung Galaxy S20+

620.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S20+
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay màn hình Samsung Galaxy S20+

3.990.000đ
Thay dây nút âm lượng Samsung Galaxy S20+
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng Samsung Galaxy S20+

490.000đ
Thay khung sườn Samsung Galaxy S20+
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Không bảo hành

Thay khung sườn Samsung Galaxy S20+

Gọi - 1900 6979
Thay camera trước Samsung Galaxy S20+
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước Samsung Galaxy S20+

Gọi - 1900 6979