Máy bạn đang sử dụng:

Bảng giá thay linh kiện điện thoại Samsung Galaxy A50

Thay mic thoại Samsung Galaxy A50
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại Samsung Galaxy A50

420.000đ
Thay jack tai nghe Samsung Galaxy A50
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe Samsung Galaxy A50

420.000đ
Thay rung Samsung Galaxy A50
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay rung Samsung Galaxy A50

Gọi - 1900 6979
Thay kính camera sau Samsung Galaxy A50
Thời gian xử lý: 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau Samsung Galaxy A50

320.000đ
Thay camera sau Samsung Galaxy A50
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau Samsung Galaxy A50

460.000đ
Thay camera trước Samsung Galaxy A50
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước Samsung Galaxy A50

370.000đ
Thay nút nguồn Samsung Galaxy A50
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút nguồn Samsung Galaxy A50

Gọi - 1900 6979
Thay nút âm lượng Samsung Galaxy A50
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút âm lượng Samsung Galaxy A50

Gọi - 1900 6979
Thay mặt lưng Samsung Galaxy A50
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng Samsung Galaxy A50

420.000đ
Thay khung sườn Samsung Galaxy A50
Thời gian xử lý: 2 giờ

Thay khung sườn Samsung Galaxy A50

Gọi - 1900 6979
Thay mặt kính Samsung Galaxy A50
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính Samsung Galaxy A50

420.000đ
Thay cảm ứng Samsung Galaxy A50
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cảm ứng Samsung Galaxy A50

1.940.000đ