Máy bạn đang sử dụng:

Bảng giá thay linh kiện điện thoại Galaxy S7 Edge

Thay kính camera sau Samsung Galaxy S7 Edge
Thời gian xử lý: 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau Samsung Galaxy S7 Edge

270.000đ
Thay camera sau Samsung  Galaxy S7 Edge
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau Samsung Galaxy S7 Edge

670.000đ
Thay camera trước Samsung  Galaxy S7 Edge
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước Samsung Galaxy S7 Edge

670.000đ
Thay mặt lưng Samsung Galaxy S7 Edge
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng Samsung Galaxy S7 Edge

370.000đ
Thay khung sườn Samsung Galaxy S7 Edge
Thời gian xử lý: 2 giờ

Thay khung sườn Samsung Galaxy S7 Edge

1.220.000đ
Thay cảm ứng Samsung Galaxy S7 Edge
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cảm ứng Samsung Galaxy S7 Edge

3.160.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S7 Edge
Thời gian xử lý 5 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay màn hình Samsung Galaxy S7 Edge

3.160.000đ
Thay chân sạc Samsung Galaxy S7 Edge
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay chân sạc Samsung Galaxy S7 Edge

830.000đ
Thay loa ngoài Samsung Galaxy S7 Edge
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay loa ngoài Samsung Galaxy S7 Edge

830.000đ
Thay loa trong Samsung Galaxy S7 Edge
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay loa trong Samsung Galaxy S7 Edge

420.000đ
Thay pin Samsung Galaxy S7 Edge
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay pin Samsung Galaxy S7 Edge

420.000đ