Máy bạn đang sử dụng:

Bảng giá thay linh kiện điện thoại Galaxy J6 2018

Thay nút vân tay Samsung Galaxy J6 2018
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút vân tay Samsung Galaxy J6 2018

Gọi - 1900 6979
Thay mic thoại Samsung Galaxy J6 2018
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại Samsung Galaxy J6 2018

420.000đ
Thay cảm biến tiệm cận Samsung Galaxy J6 2018
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cảm biến tiệm cận Samsung Galaxy J6 2018

Gọi - 1900 6979
Thay jack tai nghe Samsung Galaxy J6 2018
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe Samsung Galaxy J6 2018

Gọi - 1900 6979
Thay rung Samsung Galaxy J6 2018
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay rung Samsung Galaxy J6 2018

370.000đ
Thay kính camera sau Samsung Galaxy J6 2018
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau Samsung Galaxy J6 2018

Gọi - 1900 6979
Thay camera sau Samsung Galaxy J6 2018
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau Samsung Galaxy J6 2018

Gọi - 1900 6979
Thay camera trước Samsung Galaxy J6 2018
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước Samsung Galaxy J6 2018

420.000đ
Thay nút nguồn Samsung Galaxy J6 2018
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút nguồn Samsung Galaxy J6 2018

Gọi - 1900 6979
Thay nút âm lượng Samsung Galaxy J6 2018
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút âm lượng Samsung Galaxy J6 2018

Gọi - 1900 6979
Thay mặt lưng Samsung Galaxy J6 2018
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng Samsung Galaxy J6 2018

Gọi - 1900 6979
Thay khung sườn Samsung Galaxy J6 2018
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Không bảo hành

Thay khung sườn Samsung Galaxy J6 2018

Gọi - 1900 6979