Máy bạn đang sử dụng:

Bảng giá thay linh kiện điện thoại Galaxy S8

Thay nút home Samsung Galaxy S8
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút home Samsung Galaxy S8

390.000đ
Thay mic thoại Samsung Galaxy S8
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại Samsung Galaxy S8

520.000đ
Thay cảm biến tiệm cận Samsung Galaxy S8
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cảm biến tiệm cận Samsung Galaxy S8

620.000đ
Thay rung Samsung Galaxy S8
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay rung Samsung Galaxy S8

420.000đ
Thay camera trước Samsung Galaxy S8
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước Samsung Galaxy S8

1.130.000đ
Thay dây nút nguồn Samsung Galaxy S8
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn Samsung Galaxy S8

420.000đ
Hết linh kiện
Thay mặt lưng Samsung Galaxy S8
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng Samsung Galaxy S8

460.000đ
Thay khung sườn Samsung Galaxy S8
Thời gian xử lý: 2 giờ
Không bảo hành

Thay khung sườn Samsung Galaxy S8

830.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S8
Thời gian xử lý 5 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay màn hình Samsung Galaxy S8

3.470.000đ
Thay chân sạc Samsung Galaxy S8
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay chân sạc Samsung Galaxy S8

470.000đ
Thay loa trong Samsung Galaxy S8
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay loa trong Samsung Galaxy S8

620.000đ
Thay pin Samsung Galaxy S8
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay pin Samsung Galaxy S8

420.000đ