Máy bạn đang sử dụng:

Bảng giá thay linh kiện điện thoại Galaxy S8

Thay nút home Samsung Galaxy S8
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút home Samsung Galaxy S8

390.000đ
Thay mic thoại Samsung Galaxy S8
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại Samsung Galaxy S8

520.000đ
Thay cảm biến tiệm cận Samsung Galaxy S8
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cảm biến tiệm cận Samsung Galaxy S8

620.000đ
Thay jack tai nghe Samsung Galaxy S8
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe Samsung Galaxy S8

Gọi - 1900 6979
Thay rung Samsung Galaxy S8
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay rung Samsung Galaxy S8

420.000đ
Thay kính camera sau Samsung Galaxy S8
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau Samsung Galaxy S8

Gọi - 1900 6979
Thay camera sau Samsung Galaxy S8
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau Samsung Galaxy S8

Gọi - 1900 6979
Thay camera trước Samsung Galaxy S8
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước Samsung Galaxy S8

1.130.000đ
Thay dây nút nguồn Samsung Galaxy S8
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn Samsung Galaxy S8

420.000đ
Hết linh kiện
Thay dây nút âm lượng Samsung Galaxy S8
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng Samsung Galaxy S8

Gọi - 1900 6979
Thay mặt lưng Samsung Galaxy S8
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng Samsung Galaxy S8

460.000đ
Thay khung sườn Samsung Galaxy S8
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Không bảo hành

Thay khung sườn Samsung Galaxy S8

830.000đ