Máy bạn đang sử dụng:

Bảng giá thay linh kiện điện thoại Galaxy S20 FE

Thay pin Samsung Galaxy S20 FE
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay pin Samsung Galaxy S20 FE

470.000đ
Thay micro thoại Samsung Galaxy S20 FE
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay micro thoại Samsung Galaxy S20 FE

Gọi - 1900 6979
Thay cảm ứng Samsung Galaxy S20 FE
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay cảm ứng Samsung Galaxy S20 FE

Gọi - 1900 6979
Thay cụm chân sạc Samsung S20 FE
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cụm chân sạc Samsung S20 FE

Gọi - 1900 6979
Thay rung Samsung Galaxy S20 FE
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay rung Samsung Galaxy S20 FE

Gọi - 1900 6979
Thay kính camera sau Samsung Galaxy S20 FE
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau Samsung Galaxy S20 FE

420.000đ
Thay camera sau Samsung Galaxy S20 FE
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau Samsung Galaxy S20 FE

Gọi - 1900 6979
Thay camera trước Samsung Galaxy S20 FE
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước Samsung Galaxy S20 FE

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút nguồn Samsung Galaxy S20 FE
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn Samsung Galaxy S20 FE

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút âm lượng Samsung Galaxy S20 FE
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng Samsung Galaxy S20 FE

Gọi - 1900 6979
Thay mặt lưng Samsung Galaxy S20 FE
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng Samsung Galaxy S20 FE

490.000đ
Thay khung sườn Samsung Galaxy S20 FE
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Không bảo hành

Thay khung sườn Samsung Galaxy S20 FE

Gọi - 1900 6979