Máy bạn đang sử dụng:

Bảng giá thay linh kiện điện thoại Galaxy J7 2016

Thay nút home Samsung Galaxy J7 2016
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút home Samsung Galaxy J7 2016

Gọi - 1900 6979
Thay mic thoại Samsung Galaxy J7 2016
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại Samsung Galaxy J7 2016

Gọi - 1900 6979
Thay jack tai nghe Samsung Galaxy J7 2016
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe Samsung Galaxy J7 2016

370.000đ
Thay rung Samsung Galaxy J7 2016
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay rung Samsung Galaxy J7 2016

Gọi - 1900 6979
Thay kính camera sau Samsung Galaxy J7 2016
Thời gian xử lý: 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau Samsung Galaxy J7 2016

320.000đ
Thay camera sau Samsung Galaxy J7 2016
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau Samsung Galaxy J7 2016

Gọi - 1900 6979
Thay camera trước Samsung Galaxy J7 2016
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước Samsung Galaxy J7 2016

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút nguồn Samsung Galaxy J7 2016
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn Samsung Galaxy J7 2016

470.000đ
Thay dây nút âm lượng Samsung Galaxy J7 2016
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng Samsung Galaxy J7 2016

Gọi - 1900 6979
Thay mặt lưng Samsung Galaxy J7 2016
Thời gian xử lý 1 giờ

Thay mặt lưng Samsung Galaxy J7 2016

Gọi - 1900 6979
Thay khung sườn Samsung Galaxy J7 2016
Thời gian xử lý 2 giờ

Thay khung sườn Samsung Galaxy J7 2016

Gọi - 1900 6979
Thay cảm ứng Samsung Galaxy J7 2016
Thời gian xử lý 2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cảm ứng Samsung Galaxy J7 2016

Gọi - 1900 6979