Máy bạn đang sử dụng:

Bảng giá thay linh kiện điện thoại Galaxy J7 2016

Thay nút home Samsung Galaxy J7 2016
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút home Samsung Galaxy J7 2016

Gọi - 1900 6979
Thay mic thoại Samsung Galaxy J7 2016
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại Samsung Galaxy J7 2016

Gọi - 1900 6979
Thay jack tai nghe Samsung Galaxy J7 2016
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe Samsung Galaxy J7 2016

370.000đ
Thay rung Samsung Galaxy J7 2016
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay rung Samsung Galaxy J7 2016

Gọi - 1900 6979
Thay kính camera sau Samsung Galaxy J7 2016
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau Samsung Galaxy J7 2016

320.000đ
Thay camera sau Samsung Galaxy J7 2016
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau Samsung Galaxy J7 2016

Gọi - 1900 6979
Thay camera trước Samsung Galaxy J7 2016
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước Samsung Galaxy J7 2016

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút nguồn Samsung Galaxy J7 2016
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn Samsung Galaxy J7 2016

470.000đ
Thay dây nút âm lượng Samsung Galaxy J7 2016
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng Samsung Galaxy J7 2016

Gọi - 1900 6979
Thay mặt lưng Samsung Galaxy J7 2016
Thời gian xử lý 1 giờ

Thay mặt lưng Samsung Galaxy J7 2016

Gọi - 1900 6979
Thay khung sườn Samsung Galaxy J7 2016
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Không bảo hành

Thay khung sườn Samsung Galaxy J7 2016

Gọi - 1900 6979
Thay mặt kính Samsung Galaxy J7 2016
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính Samsung Galaxy J7 2016

370.000đ