Máy bạn đang sử dụng:

Bảng giá thay linh kiện điện thoại Samsung Galaxy Note10 Lite

Thay pin Samsung Galaxy Note10 Lite
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay pin Samsung Galaxy Note10 Lite

470.000đ
Thay loa trong Samsung Galaxy Note10 Lite
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay loa trong Samsung Galaxy Note10 Lite

Gọi - 1900 6979
Thay loa ngoài Samsung Galaxy Note10 Lite
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay loa ngoài Samsung Galaxy Note10 Lite

Gọi - 1900 6979
Thay cụm sạc Samsung Galaxy Note10 Lite
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cụm sạc Samsung Galaxy Note10 Lite

590.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy Note10 Lite
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3-6 tháng

Thay màn hình Samsung Galaxy Note10 Lite

3.290.000đ
Thay cảm ứng Samsung Galaxy Note10 Lite
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cảm ứng Samsung Galaxy Note10 Lite

Gọi - 1900 6979
Thay mặt kính Samsung Galaxy Note10 Lite
Thời gian xử lý 4-6 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính Samsung Galaxy Note10 Lite

990.000đ
Thay khung sườn Samsung Galaxy Note10 Lite
Thời gian xử lý: 2-3 giờ

Thay khung sườn Samsung Galaxy Note10 Lite

Gọi - 1900 6979
Thay mặt lưng Samsung Galaxy Note10 Lite
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng Samsung Galaxy Note10 Lite

420.000đ
Thay dây nút âm lượng Samsung Galaxy Note10 Lite
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng Samsung Galaxy Note10 Lite

420.000đ
Thay dây nút nguồn Samsung Galaxy Note10 Lite
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn Samsung Galaxy Note10 Lite

420.000đ
Thay camera trước Samsung Galaxy Note10 Lite
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước Samsung Galaxy Note10 Lite

Gọi - 1900 6979