Máy bạn đang sử dụng:

Bảng giá thay linh kiện điện thoại Galaxy S10+

Thay micro thoại Samsung Galaxy S10+
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay micro thoại Samsung Galaxy S10+

620.000đ
Thay loa trong Samsung Galaxy S10+
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay loa trong Samsung Galaxy S10+

Gọi - 1900 6979
Thay jack tai nghe Samsung Galaxy S10+
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe Samsung Galaxy S10+

470.000đ
Thay rung Samsung Galaxy S10+
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay rung Samsung Galaxy S10+

Gọi - 1900 6979
Thay kính camera sau Samsung Galaxy S10+
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau Samsung Galaxy S10+

420.000đ
Thay camera sau Samsung Galaxy S10+
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau Samsung Galaxy S10+

830.000đ
Thay camera trước Samsung Galaxy S10+
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước Samsung Galaxy S10+

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút nguồn Samsung Galaxy S10+
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn Samsung Galaxy S10+

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút âm lượng Samsung Galaxy S10+
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng Samsung Galaxy S10+

Gọi - 1900 6979
Thay mặt lưng Samsung Galaxy S10+
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng Samsung Galaxy S10+

670.000đ
Thay khung sườn Samsung Galaxy S10+
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Không bảo hành

Thay khung sườn Samsung Galaxy S10+

1.230.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S10+
Thời gian xử lý 4-6 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính Samsung Galaxy S10+

1.080.000đ