Máy bạn đang sử dụng:

Bảng giá thay linh kiện điện thoại Galaxy A6+ 2018

Thay kính camera sau Samsung Galaxy A6+ 2018
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau Samsung Galaxy A6+ 2018

260.000đ
Thay khung sườn Samsung Galaxy A6+ 2018
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Không bảo hành

Thay khung sườn Samsung Galaxy A6+ 2018

980.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A6+ 2018
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính Samsung Galaxy A6+ 2018

420.000đ
Thay cảm ứng Samsung Galaxy A6+ 2018
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay cảm ứng Samsung Galaxy A6+ 2018

1.840.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A6+ 2018
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay màn hình Samsung Galaxy A6+ 2018

1.840.000đ
Thay chân sạc Samsung Galaxy A6+ 2018
Thời gian xử lý 1-2 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay chân sạc Samsung Galaxy A6+ 2018

390.000đ
Thay loa ngoài Samsung Galaxy A6+ 2018
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay loa ngoài Samsung Galaxy A6+ 2018

370.000đ
Thay pin Samsung Galaxy A6+ 2018
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay pin Samsung Galaxy A6+ 2018

420.000đ