Máy bạn đang sử dụng:

Bảng giá thay linh kiện điện thoại Galaxy A9 2018

Thay rung Samsung Galaxy A9 2018
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay rung Samsung Galaxy A9 2018

370.000đ
Thay dây nút nguồn Samsung Galaxy A9 2018
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn Samsung Galaxy A9 2018

370.000đ
Thay dây nút âm lượng Samsung Galaxy A9 2018
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng Samsung Galaxy A9 2018

370.000đ
Thay mặt lưng Samsung Galaxy A9 2018
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng Samsung Galaxy A9 2018

420.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy A9 2018
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính Samsung Galaxy A9 2018

470.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy A9 2018
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay màn hình Samsung Galaxy A9 2018

2.300.000đ
Thay chân sạc Samsung Galaxy A9 2018
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay chân sạc Samsung Galaxy A9 2018

470.000đ
Thay loa trong Samsung Galaxy A9 2018
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay loa trong Samsung Galaxy A9 2018

370.000đ
Thay pin Samsung Galaxy A9 2018
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay pin Samsung Galaxy A9 2018

400.000đ