Máy bạn đang sử dụng:

Bảng giá thay linh kiện điện thoại Samsung Galaxy A9 Pro 2016

Thay nút home Samsung Galaxy A9 Pro
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút home Samsung Galaxy A9 Pro

Gọi - 1900 6979
Thay mic thoại Samsung Galaxy A9 Pro
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại Samsung Galaxy A9 Pro

Gọi - 1900 6979
Thay cảm biến tiệm cận Samsung Galaxy A9 Pro
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay cảm biến tiệm cận Samsung Galaxy A9 Pro

Gọi - 1900 6979
Thay jack tai nghe Samsung Galaxy A9 Pro
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe Samsung Galaxy A9 Pro

Gọi - 1900 6979
Thay rung Samsung Galaxy A9 Pro
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay rung Samsung Galaxy A9 Pro

Gọi - 1900 6979
Thay kính camera sau Samsung Galaxy A9 Pro
Thời gian xử lý: 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau Samsung Galaxy A9 Pro

270.000đ
Thay camera sau Samsung Galaxy A9 Pro
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau Samsung Galaxy A9 Pro

780.000đ
Thay camera trước Samsung Galaxy A9 Pro
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước Samsung Galaxy A9 Pro

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút nguồn Samsung Galaxy A9 Pro
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn Samsung Galaxy A9 Pro

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút âm lượng Samsung Galaxy A9 Pro
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng Samsung Galaxy A9 Pro

Gọi - 1900 6979
Thay mặt lưng Samsung Galaxy A9 Pro
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng Samsung Galaxy A9 Pro

420.000đ
Thay khung sườn Samsung Galaxy A9 Pro
Thời gian xử lý: 3 giờ

Thay khung sườn Samsung Galaxy A9 Pro

Gọi - 1900 6979