Máy bạn đang sử dụng:

Bảng giá thay linh kiện điện thoại Galaxy J2

Thay nút home Samsung Galaxy J2 2015
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút home Samsung Galaxy J2 2015

Gọi - 1900 6979
Thay mic thoại Samsung Galaxy J2 2015
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại Samsung Galaxy J2 2015

Gọi - 1900 6979
Thay jack tai nghe Samsung Galaxy J2 2015
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe Samsung Galaxy J2 2015

Gọi - 1900 6979
Thay rung Samsung Galaxy J2 2015
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay rung Samsung Galaxy J2 2015

Gọi - 1900 6979
Thay kính camera sau Samsung Galaxy J2 2015
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau Samsung Galaxy J2 2015

Gọi - 1900 6979
Thay camera sau Samsung Galaxy J2 2015
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau Samsung Galaxy J2 2015

Gọi - 1900 6979
Thay camera trước Samsung Galaxy J2 2015
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước Samsung Galaxy J2 2015

Gọi - 1900 6979
Thay nút nguồn Samsung Galaxy J2 2015
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút nguồn Samsung Galaxy J2 2015

Gọi - 1900 6979
Thay nút âm lượng Samsung Galaxy J2 2015
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút âm lượng Samsung Galaxy J2 2015

Gọi - 1900 6979
Thay mặt lưng Samsung Galaxy J2 2015
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng Samsung Galaxy J2 2015

Gọi - 1900 6979
Thay khung sườn Samsung Galaxy J2 2015
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Không bảo hành

Thay khung sườn Samsung Galaxy J2 2015

Gọi - 1900 6979
Thay mặt kính Samsung Galaxy J2 2015
Thời gian xử lý 2-3 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính Samsung Galaxy J2 2015

370.000đ