Máy bạn đang sử dụng:

Bảng giá thay linh kiện điện thoại Galaxy S9

Thay mic thoại Samsung Galaxy S9
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại Samsung Galaxy S9

370.000đ
Thay kính camera sau Samsung Galaxy S9
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau Samsung Galaxy S9

370.000đ
Thay camera sau Samsung Galaxy S9
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau Samsung Galaxy S9

930.000đ
Thay camera trước Samsung Galaxy S9
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước Samsung Galaxy S9

620.000đ
Thay dây nút nguồn Samsung Galaxy S9
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn Samsung Galaxy S9

470.000đ
Thay mặt lưng Samsung Galaxy S9
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng Samsung Galaxy S9

420.000đ
Thay khung sườn Samsung Galaxy S9
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Không bảo hành

Thay khung sườn Samsung Galaxy S9

1.230.000đ
Thay mặt kính Samsung Galaxy S9
Thời gian xử lý 4-6 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính Samsung Galaxy S9

880.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S9
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay màn hình Samsung Galaxy S9

3.570.000đ
Thay chân sạc Samsung Galaxy S9
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay chân sạc Samsung Galaxy S9

370.000đ
Thay loa ngoài Samsung Galaxy S9
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay loa ngoài Samsung Galaxy S9

520.000đ
Thay loa trong Samsung Galaxy S9
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay loa trong Samsung Galaxy S9

520.000đ