Máy bạn đang sử dụng:

Bảng giá thay linh kiện điện thoại Galaxy S9

Thay mic thoại Samsung Galaxy S9
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại Samsung Galaxy S9

370.000đ
Thay kính camera sau Samsung Galaxy S9
Thời gian xử lý: 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau Samsung Galaxy S9

370.000đ
Thay camera sau Samsung Galaxy S9
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau Samsung Galaxy S9

930.000đ
Thay camera trước Samsung Galaxy S9
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước Samsung Galaxy S9

620.000đ
Thay dây nút nguồn Samsung Galaxy S9
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn Samsung Galaxy S9

470.000đ
Thay mặt lưng Samsung Galaxy S9
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng Samsung Galaxy S9

420.000đ
Thay khung sườn Samsung Galaxy S9
Thời gian xử lý: 2 giờ
Không bảo hành

Thay khung sườn Samsung Galaxy S9

1.230.000đ
Thay màn hình Samsung Galaxy S9
Thời gian xử lý 3 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay màn hình Samsung Galaxy S9

3.570.000đ
Thay chân sạc Samsung Galaxy S9
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay chân sạc Samsung Galaxy S9

370.000đ
Thay loa ngoài Samsung Galaxy S9
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay loa ngoài Samsung Galaxy S9

520.000đ
Thay loa trong Samsung Galaxy S9
Thời gian xử lý: 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay loa trong Samsung Galaxy S9

520.000đ
Thay pin Samsung Galaxy S9
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay pin Samsung Galaxy S9

470.000đ