Máy bạn đang sử dụng:

Bảng giá thay linh kiện điện thoại Galaxy S21

Thay micro thoại Samsung Galaxy S21
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay micro thoại Samsung Galaxy S21

Gọi - 1900 6979
Thay rung Samsung Galaxy S21
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay rung Samsung Galaxy S21

Gọi - 1900 6979
Thay kính camera sau Samsung Galaxy S21
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau Samsung Galaxy S21

Gọi - 1900 6979
Thay camera sau Samsung Galaxy S21
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau Samsung Galaxy S21

1.790.000đ
Thay camera trước Samsung Galaxy S21
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước Samsung Galaxy S21

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút nguồn Samsung Galaxy S21
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn Samsung Galaxy S21

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút âm lượng Samsung Galaxy S21
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng Samsung Galaxy S21

Gọi - 1900 6979
Thay mặt lưng Samsung Galaxy S21
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng Samsung Galaxy S21

Gọi - 1900 6979
Thay khung sườn Samsung Galaxy S21
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Không bảo hành

Thay khung sườn Samsung Galaxy S21

Gọi - 1900 6979
Thay mặt kính Samsung Galaxy S21
Thời gian xử lý 4-6 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính Samsung Galaxy S21

1.220.000đ
Thay cảm ứng Samsung Galaxy S21
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay cảm ứng Samsung Galaxy S21

Gọi - 1900 6979
Thay màn hình Samsung Galaxy S21
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Bảo hành 3 tháng

Thay màn hình Samsung Galaxy S21

3.990.000đ