Máy bạn đang sử dụng:

Bảng giá thay linh kiện điện thoại Galaxy S7

Thay nút vân tay Samsung Galaxy S7
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay nút vân tay Samsung Galaxy S7

Gọi - 1900 6979
Thay mic thoại Samsung Galaxy S7
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay mic thoại Samsung Galaxy S7

Gọi - 1900 6979
Thay jack tai nghe Samsung Galaxy S7
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay jack tai nghe Samsung Galaxy S7

Gọi - 1900 6979
Thay rung Samsung Galaxy S7
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay rung Samsung Galaxy S7

Gọi - 1900 6979
Thay kính camera sau Samsung Galaxy S7
Thời gian xử lý 30 phút
Bảo hành keo trọn đời

Thay kính camera sau Samsung Galaxy S7

Gọi - 1900 6979
Thay camera sau Samsung Galaxy S7
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera sau Samsung Galaxy S7

Gọi - 1900 6979
Thay camera trước Samsung Galaxy S7
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay camera trước Samsung Galaxy S7

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút nguồn Samsung Galaxy S7
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút nguồn Samsung Galaxy S7

Gọi - 1900 6979
Thay dây nút âm lượng Samsung Galaxy S7
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành 6 tháng

Thay dây nút âm lượng Samsung Galaxy S7

Gọi - 1900 6979
Thay mặt lưng Samsung Galaxy S7
Thời gian xử lý 1 giờ
Bảo hành keo trọn đời

Thay mặt lưng Samsung Galaxy S7

370.000đ
Thay khung sườn Samsung Galaxy S7
Thời gian xử lý 3-6 giờ
Không bảo hành

Thay khung sườn Samsung Galaxy S7

Gọi - 1900 6979
Thay mặt kính Samsung Galaxy S7
Thời gian xử lý 4-6 giờ
BH keo, bọt trọn đời

Thay mặt kính Samsung Galaxy S7

520.000đ